Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Sport dla wszystkich, edukacja przez sport. Dofinansowanie 80000zł. Całkowita wartość 123574zł. Data podpisania umowy 10.2023 rok.

Rozwój przez sport – Szkolenia edukacyjne

Zadanie realizowane poprzez cykl szkoleń dla osób, które widzą korzyść w rozwoju osobistym i sportowym przez sport. Szkolenia edukacyjne, które będą odbywać się na terenie Polski w okresie od 14.10 do 27.10.2023 będą miały za zadanie uświadamiać różne grupy osób, jak istotne znaczenie ma sport w życiu każdego człowieka.

Szkolenia edukacyjne będą przeznaczona dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką sportową od działaczy, nauczycieli i trenerów po zawodników i rodziców. Szkolenia będą podzielone tematycznie i będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę prowadzącą, zatrudnioną do projektu.

Webinarowe spotkania odbędą się z wykorzystaniem platformy streamingowej YouTube. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. W pierwszym roku projektu zakładamy udział 245 osób z całej Polski.

Badmintonowe zajęcia sportowe

Zadanie realizowane poprzez zajęcia sportowych z elementami badmintona. Jest to kontynuacja projektu. Główny cel zadania to zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach środowiskowych, poprzez podniesienie świadomości dotyczącej związku między aktywnym trybem życia, a zachowaniem dobrego zdrowia i sprawności fizycznej, na każdym etapie życia.

Miejsce prowadzenia zajęć to w Gniezno.

Realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu wzrastającej otyłości społecznej. Zajęcia będą się odbywać 3 razy w tygodniu po 1,5h w okresie od 02.01.2023 do 21.12.2023, w dwóch halach w Gnieźnie. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów badmintona, dopasowane będą do wieku i poziomu zaawansowania. Zakładamy, że w zajęciach udział weźmie łącznie 50 osób z powiatu gnieźnieńskiego.

Turniej badmintona STOLOTKA z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Organizacja współzawodnictwa sportowego poprzez amatorskie turnieje badmintona dla dzieci, dorosłych i seniorów. Kontynuacja projektu, który spotkał się z dużym zainteresowaniem w minionych latach. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie aktywności fizycznej oraz aktywne spędzenie wolnego czasu, wyrobienie nawyku aktywnego trybu życia.

Miejscem rozgrania turnieju będzie Gniezno, hala powiatowa, ul. Jana III Sobieskiego 20 lub hala widowiskowa GOSiR ul.Sportowa 2.

Termin (prawdopodobnie) 25-26.11.2023. Wydarzenie będzie podzielone na kategorie wiekowe, a także na poziomy zaawansowania umiejętności badmintonowych. Planowa liczba uczestników to 100 zawodników z całej Polski.

SantaStolotka – rodzinny turniej badmintona

Organizacja współzawodnictwa i rywalizacji fair play. Miejsce realizacji to Gniezno, hala powiatowa, ul. Jana III Sobieskiego 20 w terminie 16.12.2023. Celem przedsięwzięcia jest aktywne spędzenie czasu, zacieśnianie więzi. Przeciwdziałanie otyłości. W rywalizacji mogą wziąć udział wszyscy, rodziny, dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Każdy uczestnik otrzyma posiłek energetyczny oraz medal i dyplom. Zakładamy udział 50 uczestników z powiatu gnieźnieńskiego.

Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa.