Marlena Szkudlarczyk

Prezes Zarządu

Paweł Konieczny

Wiceprezes Zarządu

Franciszek Kęsy

Sekretarz/Skarbnik

Marek Stawarz

Członek Zarządu